{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

加入LINE好友【送】100元折價券

LINE POINTS【2%】回饋

註冊會員送50元

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

【注意事項】

· 註冊新會員立即送「50元」購物金

· 登入會員後即可在「商店購物金」中查詢相關紀錄

· 系統統一在凌晨時段,自動更新會員購物紀錄,並以「已付款」之訂單做累計。升級/續會以一年購物金額累計計算。

· 註冊會員時「生日欄位」必填,系統將在生日當天凌晨12點自動發送生日購物金給當天生日的二~五片會員。

※如是當日生日註冊會員,生日購物金隔年才會發送生日購物金。

· 使用購物金折扣的金額,無法累計會員購物紀錄

· 不定期折扣僅以發放當月使用,未使用時優惠將失效。

 

【購物金折抵說明】

· 購物金使用期限皆為「180天」

· 購物金最高折抵整筆訂單總金額的「5%」,無法全數折抵。

· 購物金可同步在PizzaCutFive®門市與官網上折抵使用,但無法換成現金或贈品。

· 取消訂購:消費中已抵用之購物金,在正確完成整筆消費「退貨」並進入「取消」程序後,PizzaCutFive®會回補購物金至會員帳戶中,請放心!

· 本公司有權於任何時間修改或變更以上條款內容。若會員違反或破壞本公司服務宗旨,本公司保留隨時終止您會員資格及使用各項服務資格之權利。

 

【會籍有效期限】

消費日開始計算起一年內所累積之消費金額,等級變更後,以等級變更日開始自動延長會員效期。